Grorud Textilfabrik

Grorud Textilfabrik, fabrikk etablert i 1867 ved Leirfallet i Alna som Lerfossen Klædefabrik. Den het 1868–97 Grorud Klædefabrik, 1897–1900 A/S Grorud Fabriker, 1900–03 A/S Grorud Nye Fabrikker og deretter Grorud Textilfabrik A/S. I 1916 ble fabrikken sammensluttet med A/S De Forenede Ullvarefabrikker. Fabrikken ble nedlagt i 1968.