Grorud politistasjon

Grorud politistasjon, tidligere politistasjon som hadde adresse Trondheimsveien 452. Stasjonen som ble opprettet i 1896, holdt fra 1911 til i en bygning kalt «Trudvang», som lå i den gamle trebebyggelsen ved krysstet mellom Trondheimsveien og Bergensveien, der Grorud senter ligger nå. Bygningen, en toogenhalvetasjes trebygning, hadde fire leiligheter, hvorav tre ble disponert av politibetjenter. I 1936 ble det bygd et nytt arrestlokale, og det gamle ble ombygd til kontor. Politistasjonen som hørte under Aker politikammer til 1949, ble vedtatt nedlagt i 1961, men vedtaket ble ikke effektuert før i 1970. Stasjonens arbeide ble da overført til Økern politistasjon.

Av hensyn til brannberedskapen i området hadde politistasjonen også en garasje med brannutstyr, bl.a. en firehjuls slangevogn med en 250 m lang 2½" slange, to dobbelte stendere, to strålerør, fire kjemiske apparater, to røkmasker, kuplingsnøkler, hakke, spade og spett, slik at politistasjonen også fungerte som brannstasjon.