Gruegata

Gruegata, Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Sigurds gate nordøstover til snuplass. Oppkalt 1879 etter Grueløkka. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Nygaden.

23. Leiegård dels i 4, dels i 5 etasjer oppført 1933 (ark. E. Haanshuus). Da gården var ny hadde den 29 leiligheter og 5 butikker, en av disse var Oslo Samvirkelag avd. 42, åpnet 1934.