Gryta

Gryta, vann og bekk i Lillomarka.

Store Gryta, innsjø i Lillomarka nord for Solemskogen, 247 moh, tilløp fra nord ved elven Gryta og avløp ved Grytebekken sørvestover til Maridalsvannet.

Lille Gryta, vann i Lillomarka, 283 moh, like nord for Store Gryta. Lille Gryta har avløp nordvestover til Damputtbekken som forener seg med Grytebekken like før munningen i Maridalsvannet.

Gryta, bekk i Lillomarka nordøst for Solemskogen, har sitt utspring i traktene nordøst for Granberget (440 moh) og renner sørover gjennom Grytedalen til vannet Store Gryta. Gryta danner i sitt øvre løp grensen mellom Oslo og Nittedal. Fra Store Gryta renner Grytebekken til Maridalsvannet.

Grytebekken, bekk ved Solemskogen i Lillomarka, mellom Store Gryta og Maridalsvannet. Grytebekken renner på nordsiden av bebyggelsen på Solemskogen og tar nedenfor bebyggelsen opp først to bekker fra sør, den første fra Sætertjern (293 moh) nord for Linderudsæterhøgdene, og den andre er Kringlebekken som kommer fra Langevann og Kringla. Like før munningen i Maridalsvannet tar Grytebekken opp Damputtbekken med kilde på Fugleleiken (391 moh) og med tilløp fra Lille Gryta.