Kringla

Kringla, vann ved Solemskogen i Lillomarka, 263 moh, tilløp fra Langevann (285 moh) i sør og avløp ved Kringlebekken nordover til Grytebekken og Maridalsvannet. Sørvest for vannet ligger Kringlefjell, 312 moh. Vinterstid går det skiløyper over og forbi tjernet.

Også navn på vann i Hole kommune på Krokskogen, 331 moh, som har utløp i Langlivannet og er del av Oslos drikkevannsforsyning.