Gunhilds gate

Gunhilds gate, Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Borggata til Magnus’ gate. Tidligere Øysteins gate, oppkalt 1952 etter dronning Gunhild (omkring 950), gift med Eirik Blodøks, mor til Harald Gråfell. Det ble anlagt gatetun i Gunhilds gate i 1999.