Magnus’ gate

Magnus’ gate, Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Åkebergveien til gatetun («Kongstun») forbi Gunhilds gate. Oppkalt 1874 etter kong Magnus Lagabøte (1238–80).