Håkonsjøen

Bildet viser den nå gjenfylte og glemte Håkonsjøen på Bjølsen. Sjøen var en gang en stor kulp i Akerselva med et så rikt badeliv at både busstopp og veinavn like ved heter "Badebakken". Foto: Inger Marie Munch/Oslo Museum

Håkonsjøen, dam i Akerselva, ved det nedlagte Bjølsens Teglværk nedenfor Bakke mølle. Håkonsjøen ble benyttet som inntaksdam for den nedre kraftstasjonen til Christiania Spigerverk.

Dammen var i sin tid også en populær badeplass, nå gjenfylt. Til minne om dammen og badingen er gaten og sameiet på vestsiden av elven her kalt Badebakken.