Høyboveien

Høyboveien, Malmøya, bydel Nordstrand, fra nordsiden av «Malmøya torg» til Sundveien. Oppkalt 1956 etter eiendommen «Høybo». – Fra Høyboveien til enden av Barnålveien går gangstien Tertitten.

Bygninger m.m.:

8. Halvannen etasjes våningshus oppført 1815 som landsted for sjøkrigskommissær Gabriel Hetting (død 1826), senere bl.a. eid av murmester J. C. Seidelin, som startet kalk- og sementproduksjonen på Malmøya.

16. Eiendommen «Høybo».