Tertitten

Tertitten, Malmøya, bydel Nordstrand, gangsti fra Høyboveien til enden av Barnålveien. Navnet vedtatt 1956.