Halvor Blinderens plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Halvor Blinderens plass, Blindern, bydel Nordre Aker, i krysset Prestegårdsveien/Sem Sælands vei/Blindernveien. Oppkalt 1938 etter gårdbruker Halvor Haagensen Blinderen (1733–1804), eier av Nedre Blindern gård. På en høyde øst for plassen er hans grav med minnestøtte. Gravstedet er bygd noe opp fra terrenget, og da det ble anlagt var det herfra utsikt over jordene Blindern hadde eid.