Hamborg (plass) Nordberg

Hamborg, husmannsplass i Langmyrveien 16. Opprinnelig plass under Nordberg, gnr. 52/1. Plassen ble utskilt 1903 og er nå eid av Oslo kommune. I 1980 regulert til spesialområde bevaring og barnehage. Ved siden av den gamle husmannsstua ble Hamborgplassen Barnehage bygd 1989.