Hammerstads gate

Hammerstads gate, Majorstuen, bydel Frogner, fra Industrigata til Gydas vei. Oppkalt 1879 etter stortingsmann og gårdbruker Ole Larsen Hammerstad (1817–73).

Bygninger m.m.:

Husrekken 1–11 er leiegårder fra 1880–90-årene som ble solgt fra Balkeby. Den gamle trehusbebyggelsen som sto der, brant i 1879.

7. Fra 1887 var dette Arbeidshjem for blinde, senere barnehjem.

9. Her på hjørnet av Schultz' gate lå tidligere et trehus. I en tjenestebolig i andre etasje (senere første etasje) bodde i årene etter 1909 rodemester i Veivesenet Gerhard Olsen (1867–1949) og hustru Emma (1872–1949). Her vokste sønnen Einar Gerhardsen opp; han gikk på Majorstuen skole før han startet som visergutt. Oppveksten er beskrevet i Gerhardsens memoarbok «Unge år» (1974). – Bygningen som ligger her nå, har adresse Schultz' gate 23.

12a. En fireetasjes leiegård fra 1924 (ark. Arne Enger). En leilighet i fjerde etasje i oppgang a var maleren Odd Nerdrums barndomshjem.

21 og 23. To av de åtteetasjes Marienlystblokkene oppført av entreprenør Thomas Sillessen 1936–38. Han oppførte også Gardeveien 2 og 4.

I en leilighet i fjerde etasje i nr, 23, oppgang A, bodde i de første krigsårene jødiske Bernhard Jacob Levinson (f. 1889), gift med Frida (f. Selikowitz 1895). De hadde to barn: Samuel (f. 1920) og Mirjam (f. 1922), Sammen med sin kone drev han trikotasjeforretningen Dacapo i Karl Johans gate 6. Han ble deportert med Monte Rosa 20. november 1942 og døde i Auschwitz i januar 1943. Sønnen Samuel (f. 1929), som var ekspeditør, ble deportert med Donau 26. november 1942 og døde i Auschwitz 5. februar 1943. To snublesteiner er satt ned til minne om Bernhard Jacob og Samuel Levinson. Frida og Mirjam kom seg over til Sverige.