Haslevollen

Haslevollen, Hasle, bydel Grünerløkka, fra Grenseveien til Haslevangen. Navnet 1940 etter Hasle-gårdene.

3. AS Fossheim Verksteder, skjermet bedrift eid av kommunen og en egen stiftelse. Fossheim Verksteder tilbyr varierte arbeidsoppgaver innen trykking, kopiering m.m. Til sammen 129 plasser for yrkeshemmede, primært psykisk utvikllngshemmede.