Haugen skole

Haugen skole, Høybråtenveien 4, barneskole (1–7), etablert som grendeskole (1–3) ferdig 1975, hovedbygget (4–10) ferdig 1977 (ark. for begge: Klippgen, Holm, Halvorsen).

Da den nye Granstangen skole stod ferdig i 2015, ble Haugen skole omorganisert fra barne- og ungdomsskole til en ren barneskole som skulle omfatte elever som opprinnelig soknet til Gran skole i tillegg til Haugens egne elever. Til skolestart 2015 stod det ferdig et nytt skolebygg på Haugen samtidig som man startet en totalrehabilitering av hovedbygget. Fra 2015 til 2017 måtte elevene på 6. og 7. trinn gå på Gran skole fordi det da ikke var plass på Haugen.

Skoleåret 2022/23 hadde skolen 629 elever. Haugen skole har en byomfattende spesialavdeling for elever med spesielle behov. Haugen Skoles Musikkorps ble stiftet 24. aug. 1977.