Granstangen skole

Granstangen skole, Granstangen 52, bydel Stovner, ungdomsskole (8–10), innviet 17. august 2015. Skolen har plass til 540 elever. Den nybygde skolen overtok ungdomstrinnene til Gran skole og Haugen skole. Gran skole ble nedlagt 2018, mens Haugen skole ble omgjort til en ren barneskole. Granstangen skole får også elever fra Furuset skole. I skoleåret 2022/23 hadde skolen 382 elever.

Skolebygget er et passivhus og er bygd som et offentlig–privat samarbeid (ark. Arkitektgruppen Lille Frøen AS). Skolen ligger i et område som gjennomgår et områdeløft gjennom Groruddalssatsingen.