Hauktjern

Hauktjern fotografert august 2020. Foto: Kjetil Ree

Hauktjern, vann vest for Lille Haukåsen i nordre del av Østmarka, 244 moh. Hauktjern har tilløp fra nord, fra Kroktjern (280 moh) vest for Store Haukåsen, og avløp i sør ved bekk som renner sørvestover og munner ut i Nøklevann rett sør for Sarabråten. Vestsiden av tjernets søndre del er meget bratt. Her er grunnfjellet oppsprukket, og det er dannet dype kløfter (Hauktjernkløftene). Det er et populært klatrefelt i fjellveggen her. Skogen i området har stedvis et trolsk preg, er karakterisert som bevaringskog og ble i 2013 vernet som friluftsområde under den såkalte § 11-regelen i Markaloven

Det går blåmerket sti opp mot vannet går gjennom en bratt kløft som kalles «Dronningskaret», som har fått sitt navn etter Oscar 2s dronning Sophie; kongeparet var gjester på Sarabråten ved flere anledninger.

Ved tjernet var det også kongelig besøk i 1975 da kong Olav 5 var på befaring i området og inntok sin lunsj tett ved Dronningskaret. Her skrev han sin signatur på fjellveggen, og skriften har seinere blitt hugget inn og malt slik at det er et evig minne om besøket.

Rett sørvest for tjernet ble det i 1955 reist et minnesmerke over Christian Dons (1886–1953), som var en av initiativtagerne til speiderbevegelsen i Norge. 1. Kristiania speidertropp ble startet i 1910 i dette området. Bautaen er utformet i granitt med form som en fransk lilje, speiderbevegelsens symbol, og er utført av Arne Vinje Gunnerud.