Kroktjern

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Kroktjern, vann i nordre del av Østmarka, vest for Store Haukåsen, 280 moh. Avløp sørover til Hauktjern og videre til Nøklevann.

I 1947 ble det bygd en tunnel vestover fra tjernet for å lede vannet over mot Lutvann i stede for mot Hauktjern og Nøklevann. Dette ble gjort for å øke vanntilførselen til Lutvann, hvor det ble tatt ut drikkevann frem til 1977.