Hausmanns bru

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Hausmanns bru fotografert i 2008. - Foto Mahlum / Public Domain

Hausmanns bru, Sentrum, bydel Sentrum og Gamle Oslo, fører Hausmanns gate over Akerselva til krysset Nylandsveien/Lakkegata. Jernbuebroen ble bygd 1890–92, oppført av Christiania kommunale Veivesen ved ing. P. Schaaning og oppkalt etter legatstifteren, generalløytnant Fredrik Ferdinand Hausmann (1693–1757). Den ble utvidet til seks kjørefelt 1986; de gamle buekonstruksjonene ble kopiert og smijernsrekkverket fra den gamle broen ble beholdt etter ombyggingen. Broen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt ved gangveien under broen.