Havnens Teglværk og Sag

Havnens Teglværk og Sag, tidligere fabrikkanlegg på Akerselvas vestside mellom Treschows bru og Gullhaug bru; navn etter Nygårds havnehage nedenfor Håkonsjøen.

Området ble kjøpt av L. og H. Holmboe som demmet opp for elvestryket og anla teglverk og sagbruk i 1870-årene. Bro ble anlagt for å frakte leire fra østsiden. Driften foregikk bare med vannkraft. Saghuset brant ned 1936 etter at driften var innstilt, mens teglverket med fabrikkpipe ble stående et par tiår. Boligblokker reist i 1940-årene. Elvebreddene er nå parkmessig behandlet.