Helse- og sosialutvalget

Helse- og sosialutvalget, til 2019 Helse- og sosialkomiteen, et av bystyrets faste utvalg. Det avgir innstilling til bystyret i saker som angår barnevern, byomfattende sosiale tiltak og helse- og sosialtiltak som forvaltes av bydelene. Etater og virksomheter som faller inn under utvalgets område, er bl.a. Legevakten, apotekene, tannhelsetjenesten, Barne- og familieetaten, Helseetaten og Velferdsetaten.