Henrichsens gate

Henrichsens gate, St. Hanshaugen, bydel St. Hanshaugen, fra Frydenlundgata til Colletts gate. Leiegårdsbebyggelse. Oppkalt 1896 etter legatstifteren, grosserer Karl Theodor Henrichsen (1828–68). – 3. En fireetasjes leiegård fra 1903 oppført av murmeste Axel Ødegaard. Her bodde fra 1905 skolestyreren, politikeren og kvinnesakskvinnen Anna Rogstad (1854–1938) fra rundt 1910 og frem til sin død. Til å beynne med bodde hun sammen med sin søster Marie (1843–1913) i en leilighet i annen etasje, senere i en leilighet i fjerde etasje. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minne om henne.