Henriks gade

Henriks gade, navn på den nåværende Alnagata til 1901, anlagt omkring 1870. Gaten var oppkalt etter slakterborger Henrik Henriksen (1816–86), som bodde i Ekebergveien 7 og hadde en stor eiendom i området. I slutten av 1890-årene ble Den Norske Skofabrik bygd her, den hadde i de første årene adresse Henriks gade 11.