Herman Mehren

Herman Mehren, tidligere herreekviperingsforrening i Rosenkrantz' gate 4, grunnlagt i 1903 av Herman Mehren (1875–1941). Fra 1940 drevet i kompaniskap av hans sønner Martin Mehren (1905–2002) og Arne Mehren (1910–90). Arne Mehren soslgte sin 50% del av firmaet til Martin Mehren i 1979. Virksomheten omfattet herre- og militærekvipering, kledeshandel og skredderi. Firmaet hadde i 1960-årene filialer i Askim og på Høvik og hadde da 40–50 ansatte. Virksomheten omfattet også Merit konfeksjonsfabrikk på Hamar. Senere ble firmaet drevet av Martin Mehrens sønn Herman Mehren (1939–2018), som gjennom det heleide firmaet Mehren Management bygde opp firmaet til å bli en landsomfattende kleskjede med syv filialer i landets største byer, i Oslo var det i tillegg forretninger i Grensen 5/7 og i T-banesenteret på Grønland. Etter flere år med svake resultater i begynnelsen av 1990-årene gikk eierselskapet konkurs i 1994. I den tradisjonsrike forretningen ble så varelageret solgt ut før den stengte.