Husebysletta

Husebysletta, Smestad, bydel Ullern, fra snuplass ved Ullernchausséen til Montebelloveien. Oppkalt 1955 etter Søndre Huseby gård. Mellom Husebysletta og Kopperuds vei øst for «Doblougvillaen» går Firkløverveien nordøstover gjennom småhusområdet her.