Montebelloveien

Montebelloveien, Montebello, bydel Ullern, fra Husebyveien ved Kopperuds vei til Noreveien, stengt ved Ullernchausséen. Navn etter eiendommen Montebello, vedtatt 1925.Nordvestover fra Montebelloveien går blindveien Montebellobakken.

Villa Ekebakken i Monebelloveien 11. Foto Jens Bryde / Oslo Museum / Creative Commons 3.0 lisens.

Ved nr. 11 ligger to fredede gravhauger; en rundhaug og en langhaug.

Bygninger m.m.:

4. Søndre Huseby gårds våningshus «Villa Jarlsborg», en stor to og en halv etasjes sveitservilla oppført 1888 på grunnmuren til gårdens våningshus, som hadde brent ned (ark. Holm Munthe). Kjelleren skal være mer enn tre hundre år gammel, og det sies at det spøker der (!).

7. Halvannen etasjes sveitservilla. Etter at Th. Kittelsen måtte selge sin eiendom «Lauvlia» i Sigdal våren 1909, bodde han her med sin store familie til 1911, da han fikk kunstnerlønn og flyttet til Jeløya. Både Kittelsen, som døde 1914, og hans kone ble begravet på Ullern kirkegård.

11. «Villa Ekebakken», gjerne kalt «Doblougvillaen», en stor nybarokk teglsteinsvilla bygd 1921 for grosserer Ingar Dobloug (1888–1976) innehaver av firmaet Brødrene Dobloug (ark. Bjercke og Eliassen). Under krigen var villaen rekvirert av tyskerne og ble brukt som messe for offiserene forlagt i Ullernleiren og på Ullern skole. Huset brukes nå til boliger for personale ved Radiumhospitalet. I den store hagen er det to gravhauger fra jernalderen.

12a. En nybarokk trevilla, oppført 1913, som tilhørte Christen Reed Olsen (1885–1940), medinnehaver av agenturfirmaet Reed Olsen & Schytz, arkitekt Erling Willi Nielsen. Dette var sønnen, den høyt dekorerte motstandsmannen Oluf Reed Olsens (1918–2002), barndomshjem.

24. Eiendommen Montebello.