Noreveien

Noreveien, Montebello, bydel Ullern, fra Ullernchausséen til Husebybakken. Oppkalt 1935 etter Oslo Lysverkers mottakerstasjon for kraft via Noreledningen fra Nore i Numedal (nr. 24–26). Fra Noreveien gikk tidligere blindveien Vestenghaugen øst og sørover.

Bygninger m.m.:

Langs veien ligger bl. a. Montebello med adresse Montebelloveien 24 samt en rekke villaer fra 1930-årene. Den nederste delen av veien ble totalt forandret i forbindelsen med utbyggingen av Radiumhospitalet fra 2005 og fremover. Her lå den lille høyden Vestenghaugen med Noreveien på vestsiden og blindveien Vestenghaugen på østsiden. Høyden ble sprengt bort og villaene på begge sider ble revet i 2004. Til Noreveien lå villaene nr. 3 fra 1932 og nr. 5 fra 1951. Her kom blokkene med Kreftsenteret, som også medførte riving av den gamle Ullern videregående skole.

24-26. Smestad Transformatorstasjon.