Husebybakken

Husebybakken, Ullern og Husebyåsen, bydel Ullern, fra Ullernchausséen til Smithsvingen. Oppkalt 1936 etter hoppbakken Husebybakken (Kastellbakken), som lå omtrent der den nederste delen av veien går.

Husebybakken var også navn på tidligere stoppested på Kolsåsbanen, mellom Sørbyhaugen og Montebello.

Bygninger m.m.:

1 og Ullernchauséen 46–48, Husebybakken borettslag, to blokker med til sammen 96 leiligheter, bygd 1958 som tjenesteboliger for ansatte ved Radiumhospitalet (ark. Dagfinn Morseth og Wiel Gedde), etablert som OBOS-borettslag 1965.

18-32. Åtte tidligere funksjonærboliger oppført for Oslo Elekstrisitetsverk rundt 1930. Hver av dem var vertikaltdelte tomannsboliger, tegnet av Berner og Berner, som også tegnet de gamle transformatorstasjonsbygningene ved Smestad transformatorstasjon.

34. Opprinnelig «Husebybakken forretningsgård», en toetasjes blokk med forretninger og leiligheter, oppført 1952 av Trygve Brudevold, arkitekt Einar Fjoran. I 1950-årene var det melkeforretning her. 1960-årene hadde Astrid Blesvik (1920-2003) systue og designkontor her. Selv bodde Astrid Blesvik i Nordheimbakken 18 og hadde kjolesalong i Haakon VIIs gate 10. Senere leiligheter og diverse virksomheter.