Hvervenbukta

Blått skilt over Stubljan på Hvervenbukta. Foto: Ledang / Oslo Byleksikon

Hvervenbukta, badestrand ved Bunnefjordens østside sør for Ljanskollen. Området ble kjøpt av kommunen 1937 til friluftsområde. Den lille rokokkopaviljongen fra gamle Stubljan gård er blitt brukt som kafé. Den er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Stubljan. Tidligere ble Hvervenbukta kalt Ljansbukta.

På oversiden av den tidligere Mosseveien, nå med adresse Ljansbrukveien 1, anla kommunen Stubljan Campingplass i begynnelsen av 1950-årene. Campingplassen hadde 120–130 enheter. Den var vinteråpen fra 1997, ble senere kalt Oslo Fjordcamping/Fjordcamp. Campingplassen fikk på 2000-tallet pålegg om utbedring av dårlige sanitære forhold, noe som ikke ble fulgt opp, og i 2017 ble campingplassen stengt. Det har vært utarbeidet flere planer for utnyttelse av området, bl.a. med bygging av campinghytter, noe som ikke er blitt realisert.

Sør for Hvervenbukta med adresse Ljansbrukveien 33 ble Osloungdommens Motorsenter anlagt av kommunen i 1963. Det er et fritidstilbud for motorinteresert ungdom i alderen 10–25 år. Her er en trialbane og to ATV-baner. Senteret har også et «gjør-det-selv»-verksted hvor man kan skru og mekke på eget kjøretøy. I tillegg til verkstedet har senteret også en kafé. Navnet Hvervenbukta kommer av norrønt hvarfr, grend.

Hvervenbukta er et populært rekreasjonsområde både sommer og vinter. Restauranten Anne på landet i det røde huset til høyre. Foto: Des Rosiers / Oslo Byleksikon