Hydroparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
En av Odd Tandbergs murer i Hydroparken, sett mot Nasjonalbiblioteket. Foto: Helge Høifødt

Hydroparken, parkanlegg vest for Solli plass, avgrenset av Bygdøy allé, Drammensveien og det tidligere administrasjonsbygget til Norsk Hydro. Parken ble anlagt i 1960, samme år som Hydro-bygget, tegnet av Erling Viksjø, ble innviet. Her lå tidligere Mogens Thorsens og Hustrus Stiftelse, revet i 1950-årene. Parken som har en modernistisk utforming, ble utsmykket av Odd Tandberg. I parken står et monument til minne om den illegale pressen under krigen 1940-1945, utført av Skule Waksvik (1984). Litt lenger nord står den abstrakte skulpturen «Bird in Space», utført av Knut Henrik Henriksen (2018). Skulpturen som er 3,4 m høy, er utført i naturbetong, et materiale med elvegrus innblandet i støpen og senere sandblåst. Denne teknikken ble utviklet av Erling Viksjø. Parken fikk prisen Årets grønne park i 1994.