Idrettsveien

Idrettsveien, Høybråten, bydel Stovner, fra Nybyggerveien langs Høybråten idrettsplass til Linjeveien. Navn 1925 etter idrettsplassen.