Ingeniørveien

Ingeniørveien, Kværnerbyen, bydel Gamle Oslo, fra Enebakkveien vestover til Onsumbakken. Oppkalt 2007 etter industrivirksomheten ved Kværner Brug. Fra Ingeniørveien går gangveien Samholdsstien til Konows gate