Inkognito park

Parken sett mot inngangen ved Inkognito terrasse, 2023. Foto: Helge Høifødt/Oslo Byleksikon

Inkognito park, parkanlegg i bydel Frogner, åpnet 2023. Den ligger innerst i blindgaten Inkognito terrasseUranienborg. Parken er en rest av løkken Incognito og har vært et friareal med hage og lekeplass, brukt av nabolaget og Solrosen Steinerbarnehage som holder til i Oscars gate 84. Inkognito terrasse 7, 8 og 9, Oscars gate 90 og Sommerro hotell ligger inntil parken.

Navnet Inkognito park brukes også om bygården Inkognitogata 33a.