Innspurten

Innspurten, Helsfyr, bydel Gamle Oslo, fra Grenseveien til Valle-Hovin idrettsplass. Navn 1977 etter idrettsaktivitetene som drives i området. Fra Innspurten og sørover mot Grenseveien går blindveien Fredrik Selmers vei.

Bygninger m.m.:

9. Helsfyr Panorama, et 18 etasjes kontorbygg oppført 2002–03 (Dark arkitekter). Her lå tidligere Gullhaug gård.

16b. Intility Arena

16c. Valle Hovin videregående skole