Jacobine Ryes vei

Jacobine Ryes vei, Stovner, bydel Stovner, fra Tokeruddalen østover til snuplass. Oppkalt 1968 etter døvelærer Jacobine Ulrica Rye (1861–1939), som 1915 fikk opprettet og senere var bestyrer for klasser for barn med svekket hørsel i Oslo.