Jakteskjær

Jakteskjær, liten øy sør for Heggholmen, forbundet med denne ved en gangbro. Mesteparten av skjæret tilhører Heggholmen naturreservat.