Jarlsberg Mineralvann

Jarlsberg Mineralvann A/S, tidligere næringsmiddelbedrift, grunnlagt 1933 som Jarlsberg Naturlige Mineralkilder A/S, med produksjonsanlegg på på Vestre Eikeberg i Barkåker ved Tønsberg, hvor gårdbruker Christian Larsen noen år tidligere hadde funnet og begynt utnyttelse av flere mineralholdige vannkilder.

I 1935 fikk firmaet lisens på produksjon og salg av den amerikanske leskedrikken Coca-Cola for Vestfold og Oslo, og firmaets hovedkontor ble flyttet til Chr. Krohgs gate 30 i Oslo, hvor det i 1938 også ble opprettet et eget tapperi for Coca-Cola som det andre Coca-Cola-tapperiet i Europa. I 1945 skiftet bedriften navn til Jarlsberg Mineralvann A/S, og året etter ble det startet et datterselskap med samme navn i Tønsberg for å ivareta produksjon og salg i hele Vestfold. Hovedkontoret og tapperiet flyttet i 1960-årene til nye lokaler i Grenseveien 71.

I tillegg til Coca-Cola, som firmaet distribuerte i oransje lastebiler, produserte Jarlsberg appelsinbrusen Jaffa. I 1950-årene hadde bedriften ca. 80 ansatte.

Jarlsberg Mineralvann ble i 1981 innlemmet i Nora Industrier, som fra 1991 er en del av Orkla-konsernet.