Fredrik Jebe & Co.

(Omdirigert fra Jebe & Co.)

Fredrik Jebe & Co. A/S, tidligere tobakksfabrikk, etablert i 1865. Den het fra starten Fredrik Jebe & Co. Cigar- og Cigaretfabrik; dette skal ha vært første gangen begrepene cigar og cigarette dukket opp i Norge. Fabrikken ble grunnlagt i Karl Johans gate. Fredrik Jebe var da en 26 år gammel forretningsmann fra Kongsvinger. I likhet med flere andre av byens tobakksfabrikker flyttet den etter hvert til området rundt Bislett, og Jebe overtok en hel bygård i Welhavens gate 9 («Jebegården») med fabrikk, lager og kontorer. Jebe produserte sigaretter som Wedel og importerte blant annet det kjente merket Craven «A», røyketobakk og piper, og hadde egen pipefabrikk på Lillehammer. Den ble aksjeselskap fra 1924. Bedriften hadde også fra 1929 en egen informasjonsavis, «Jebe-nytt», som ble distribuert til så godt som alle landets tobakksbutikker og inneholdt artikler om bedriftens bygninger, tobakksmestere og handelsreisende.

For Jebe ble samarbeidet og agenturavtalen med det internasjonale Philip Morris-konsernet, som innebar import av suksessmerket Marlboro, av avgjørende betydning. I 1972 ble det inngått samarbeid med Conrad Langaard AS, som senere kjøpte opp firmaet og således fikk agenturet for sigaretter fra Philip Morris-konsernet, bl.a. Marlboro, som ble produsert på lisens ved fabrikken i Pilestredet.