Jens Evensens plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Jens Evensens plass, Grønland, bydel Gamle Oslo, plassen i krysset Grønlandsleiret/Margit Hansens gate. Oppkalt 2006 etter slakter og pølsemaker Jens Evensen (1877–1957), som fra 1907 drev pølsefabrikk og kjøttforretning i Grønlandsleiret 23, på hjørnet der plassen ligger.