Jensmessveien

Jensmessveien, Holmen, bydel Vestre Aker, fra Holmenkollveien til Arnebråtveien. Navnet vedtatt 1928 etter forslag fra gårdbruker Hilmar Holmen, som hevdet at et veinavn på stedet fra gammelt av hadde forbindelse med St. Johannes. Nederst i veien ved krysset med Arnebråtveien ligger Njårds tennisanlegg, innviet 1952.

15. Villa oppført 1920 for grosserer Peter Stensbak. Fra 1926 har villaen vært i familien Heibergs eie. Her bodde Edvard Heiberg (1911–2000), adm.dir. A/S Holmenkolbanen 1953–67 og generaldirektør i NSB 1967–78.