Jerusalem bru

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Jerusalem bru, fotgjenger- og sykkelbro over Akerselva mellom Treschows bru og Bentsebrua, innviet i august 2011. Den går fra sørsiden av Bjølsen Valsemølle bak Sagene brannstasjon på østsiden av elven og over til vestsiden ved Treschows gate. Broen er en 124 meter lang S-formet skråstagbru tegnet av Spor arkitekter AS. Navnet er hentet fra den tidligere plassen Jerusalem.