Jetteveien

Jetteveien, Kjelsås, bydel Nordre Aker, blindvei sørover fra Rønningveien. Navn 1920 etter jettegryter som finnes i området.