Johnny Svorkmos vei

Johnny Svorkmos vei, Stovner, bydel Stovner, blindvei nordover og østover fra Tangerudveien. Oppkalt 1972 etter skomakermester Johnny Svorkmo (1913–70), som var aktiv i Stovner Vel og hadde flere tillitsverv i lokale foreninger. Bebyggelsen består av rekkehus, seks husgrupper med mellom 24 og 36 rekkehus med til sammen 184 leiligheter i Vesthellinga borettslag, oppført av USBL 1971/72.