Jonsrudveien

Jonsrudveien, Madserud, bydel Ullern, fra Madserud allé til Gustav Vigelands vei. Oppkalt 1925 etter plassen Jonsrud, som lå omtrent der villaene nr. 9 og 9b ligger. Stikkveien opp til Elsero heter fra 1998 Arnstein Arnebergs vei.