Madserud allé

Madserud allé, Skøyen/Madserud, bydel Ullern, villavei fra Drammensveien til Frognerparken ved Monolitten. Oppkalt 1900 etter eiendommen Madserud (nr. 34). Langs veien ligger en rekke herskapelige villaer, utbygd etter at sporveien ble fremført til Skøyen (Bygdø) jernbanestasjon 1903. Om en del av området, rundt og på vestsiden av Madserud gård, var det fra 1970-årene av debatt om utbyggingsplaner lagt frem av A/S Selvaagbygg. Opprinnelig ville de rive gården og og en rekke villaer de hadde ervervet og bygge blokker på til sammen 240 leiligheter over et større område. Denne planen ble forlatt, og det ble laget en plan for en mer begrenset utbygging med terrasseblokker med tilsammen 50 leiligheter i skråningen nede mot tennisbanene. Denne planen innebar riving av de gamle villaene nr 24, 26, 28 og 30 (den siste totalskadd av brann i januar 2000). Også denne planen møtte motstand fra flere hold, bl.a. fra Fortidsminneforeningen og Madserud Vel. I 2006 kom man til enighet om å bevare den da meget forfalne nr. 28 og rive brannruinen nr. 30 og bygge nye boliger på tomten nr. 26 og 30.

Gamle Madserud allé, som tidligere var oppkjørselen til Madserud gård, ligger ligger vest for Madserud allé, og går parallelt med denne oppover fra Drammensveien.

Bygninger m.m.:

2. En nybarokk trevilla med hage mot Drammensveien. Den ble rekvirert av tyskerne i mai 1940. 9. mai 1945 ble den overtatt av norske militære, som beholdt den til 5. juli dette året.

3. Villa «Elvestrøm», sveitservilla bygd 1875 for professor Ludvig Daae (1834–1910) Han bodde her frem til sin død.

9. Villa oppført 1912 (ark. Nicolai Beer) for ingeniør Anders Beer (1875–1957), innehaver av steinhuggerfirmaet «N. S. Beer & Co», som blant annet leverte steinen til Monolitten i Frognerparken.,

10. Villa oppført 1916 (ark. Erling Nielsen) for skipsreder Aksel Thomas (A.T.) Simonsen (1871–1957); han grunnla sitt eget rederi i 1909.

13. Villa oppført 1912 for grosserer Andreas Robsahm (1878–1949), tilbygg 1951, garasje 1956. Robsahm var direktør i firmaet «Otto Robsahm & Co. A/S» til 1939.

28. Stor nybarokk trevilla oppført i 1913 for skipsreder Carl Biørnstad (1859−1925), en av grunnleggerne av rederiet Biørn Biørnstad & Co, tegnet av arkitekt Paul Th. Biørnstad. Allerede året etter ble villaen overtatt av grosserer Christian Mustad (1878–1970), og det ble foretatt ominnredningsarbeider ved arkitekt Henrik Bull. I midten av 1920-årene flyttet Mustad til Madserud gård, litt lenger oppe i veien, og villaen ble overtatt av fru Laura Langaard (1869–1945), enke etter Rasmus Langaard (1860–1908). I forbindelse med overtakelsen ble villaen rehabilitert ved arkitekt Arnstein Arneberg; den fikk da blant annet nytt bad, verandaer med søyler over to etasjer og det ble bygd en garasje med portnerbolig nede i hagen. Fra begynnelsen av 1950-årene kom det en ny fru Langaard som beboer, dette var Margrethe Langaard (1899−1977), enke etter Conrad Langaard (1890–1950) og Laura Langaards svigerdatter. Hun ble boende her frem til sin død, i forskjellige perioder sammen med sønnene Rasmus, Conrad, Jon og Nils. Senere ble villaen ofte kalt «Langaardvillaen».

I 1989 ble villaen brukt som location i Wam & Vennerøds film «Bryllupsfesten». Etter mange års forfall ble praktvillaen rehabilitert fra 2009.

30. Villa oppført 1910 for fyrdirektør Trygve Holst (1863–1930); bygd som byggesett levert av Strømmen Trevarefabrikk. Totalskadd i brann i januar 2000 og revet etter å ha stått som brannruin i flere år. Ny toetasjes villa oppført på tomten.

31. Villa oppført 1913 (ark. Morgenstierne og Eide) for ekspedisjonssjef Christian B. Kielland (1858–1934).

32. Trevilla oppført 1911 (ark. M. Poulsson) for høysterettsadvokat Severin Finne (1883–1953) .

34. Madserud gård.

35. Madserudhjemmet. Dette var også adressen til den tyske Madserud etterretningsleir og radiosambandsstasjon, som lå litt lenger nord, og senere til Ungdomspatruljens hus.

36. Stor nybarokk murvilla med tårn oppført 1917 (ark. Morgenstierne og Eide) for grosserer Harald Sundt (1873–1952). Interiør med dekorasjoner av maleren Enevold Thømt. Frittliggende garasje med sjåførbolig i to etasjer. Sundt var meget interessert i kunst og arkitektur, opprettet Grosserer Harald Sundts legat til privatbygninger i Oslo, (arkitekturprisen Sundts premie), var styreformann i Oslo Byes Vel og en av initiativtakerne til oppussingen av Oslo domkirkes interiør.

38. Panelt trevilla oppført 1924 av og for Arnstein Arneberg som egen bolig, kalt «Evenstad». Sidefløy oppført 1926 med atelier i to etasjer.

40. En toetasjes trevilla oppført 1923 for A/S Kommunale funktionærers byggeselskap. Huset ble rekvirert av tyskerne under krigen. I kjelleren hadde de installert en underavdeling av Madserud etterretningsleir og radiosambandsstasjon.