Madserud etterretningsleir og radiosambandsstasjon

Madserud etterretningsleir og radiosambandsstasjon, Madserud allé 35, et leiranlegg bygd av tyskerne under krigen, det var på 23 mål med syv brakker, seks av dem laftede tømmerbygninger, og tre høye antennemaster. Leiren lå i Frognerparken, like nord for der Madserud sykehjem ligger nå. Adkomsten til anlegget var via gangveien over broen fra Halvdan Svartes gate eller fra Madserud allé. Dette var en leir for SS-etterretningstjenesten og Reichskommissariats viktigste radiosambandsstasjon ved siden av én de hadde i Odd Fellow-gården. Den var underlagt sjefen for Sipo, Wilhelm Rediess. Her var telegraf og telefonlinjer, radiosendere og -mottagere. En av senderne stod i kontakt med Alta, de andre med Tyskland. Herfra ble det sendt ordre og meldinger til alle tyske politikorps og militære installasjoner i Norge. Under bakken fantes det teleprintere og sentralbord med 200 linjer. Rundt anlegget var det lagt ned landminer.

9. mai 1945 ble leiren overtatt av norske og allierte styrker, og de allierte styrkene var forlagt her denne sommeren. Leiren ble frigitt 1. september 1945. Senere ble de seks tømmerhyttene stående en tid, før de ble kjøpt av Oslo kommune i 1948 og ble brukt som boliger for bostedsløse familier. Fra begynnelsen av 1960-årene ble en av dem brukt av Ungdomspatruljen i Frognerparken. - Se også Arnstein Arnebergs vei.