Odd Fellow Ordenen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Odd Fellow-gården i Stortingsgata fotografert i 2008. - Foto Mahlum / Public Domain

Odd Fellow Ordenen, ordenssamfunn med opprinnelse i England på 1600-tallet, sammensluttet i England 1813. Derfra brakt videre til USA, hvor den spredte seg videre til Europa. Dens motto er «Vennskap, kjærlighet, sannhet», og dens formål er å drive utadvendt sosialt arbeid. I 1908 ble losje nr. 1 Norvegia stiftet i Kristiania. I 1913 ble losje nr. 2 Eidsvold dannet i hovedstaden, og i 1920 ble Den Norske Storlosje dannet.

I Oslo har Odd Fellow sammen med Rebekkalosjene (Odd Fellows kvinneavdeling) deltatt aktivt i sosialt arbeid. Rebekkalosjene var til å begynne med bare åpne for Odd Fellows hustruer, men senere kom også andre med. Den første Rebekkalosje her i landet ble dannet 1909 i Kristiania, og het St. Sunniva. De drev bl.a. Veslehjemmet, et pleiehjem for spedbarn med arvelige kjønnssykdommer, åpnet 1912. Av andre kjente merkesaker kan nevnes Vinterstuebevegelsen for ensomme gamle.

I 1930 ble Bestefarstomten, Stortingsgata 28, innkjøpt, hvor den store ordensbygningen i Oslo, «Odd Fellow-gården», ble oppført og stod ferdig 1933. Arkitekter var Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. I 1935 fikk bygningen Sundts premie for verdifull arkitektur. Odd Fellow i Oslo drev tidligere Odd Fellow Hjemmet i Folke Bernadottes vei på Kringsjå. Ordenen har ca. 22 000 medlemmer (2019), herav om lag 10 000 kvinner.