Bestefarstomten

Bestefarstomten, Stortingsgata 28, utgikk i 1840-årene fra gartner Dyrgreens løkke. I hovedhuset på hjørnet av Klingenberggata drev 1883–93 Caroline og Hans Andersen kafe. Ekteparet ble kalt Bestemor og Bestefar av sine fornøyde kunder. I 1899 ble huset revet, og tomten som ble hetende Bestefarstomten, ble liggende ubebygd. Her slo fra 1905 Carl Norbeck opp sitt sirkustelt hver vår til 1930. Da kjøpte Odd Fellow Ordenen tomten og tre år senere sto klubb- og forretningsbygget Odd Fellow-gården ferdig.