Klingenberggata

Klingenberggata, Sentrum, fra Stortingsgata til Haakon VIIs gate, fortsatte opprinnelig videre skrått gjennom Konserthus-kvartalet til Munkedamsveien. Oppkalt 1852 etter eiendommen og forlystelsesstedet Klingenberg.

Bygninger m.m.:

4. Forretningsgård i 7 etasjer, gjennomgående til Fridtjof Nansens plass 4; oppført 1938 (ark. Thorleif Jensen). Her lå tidligere restaurant Regnbuen, den ble under krigen brukt av den tyske marinen. I denne gården hadde Luftwaffe bygningskontor til dette antagelig i 1944 ble flyttet til Tåsen gamlehjem (Vinkelveien 7). Her var det også en tysk radiosambandsstasjon.

Omtrent her i krysset med Olav V's gate lå den gamle Cirkusbygningen i Tivolihagen, opprinnelig kalt «Cirkus Varieté». Bygningen, en stor kuppelbygning, ble innviet 1895, senere brukt som kino med navnet Cirkus Verdensteater. Den ble revet 1935. Den gamle bygningen er minnet med et av Oslo Byes Vels blå skilt her.

5. Forretningsbygg i 9 etasjer, oppført 1937 (ark. Ulf Nyquist og Antti Norrgren). Her ligger bl.a. revyteateret Chat Noir med fasade til Olav V’s gate. I kjelleren lå fra 1939 kjellerrestauranten «Rosekjelleren», som i en årrekke ble drevet av sangeren og revyskuespilleren Einar Rose (1898–1979) og var særlig populær i begynnelsen av 1960-årene. Under krigen hadde tyskerne her et Stadt Magazin, et lager for sjokolade, sukkertøy, fløte m.m.

7. Forretningsgård fra 1940 med fasader både til Klingenberggata og Bakkegaten (Haakon VIIs gate etter saneringen av Vestre Vika). Her var det under krigen tysk passkontor, Deutsche Passtelle, samt kontorene til to tyske etterretningstjenester som drev kontraspionasje – Abwehrstelle Norwegen og Geheime Feldpolizei (GFP), de hadde også en radiosambandsstasjon. De norske Abwehr-avdelingene ble oppløst sommeren 1944, og kontraspionasjevirksomheten ble videreført av to Frontaufklärungs-kommandoer med 12 Frontaufklärungstruppen. Her hadde også det tyske Waffen SS sitt Truppenwirtschaftslager der Waffen SS Oslo. Den tyske kontraspionasjen flyttet mot slutten av krigen til Sjøfartsbygningen, Kongens gate 6. Etter krigen hadde British Security Service sitt hovedkontor her, det stod i direkte kontakt med Allied Head Quarters.