Bakkegaten

Bakkegaten, tidligere gate i Pipervika, fra Tordenskiolds gate til Ruseløkkveien. Regulert bort i forbindelse med rådhusutbyggingen i 1930-årene; den vestligste delen av gaten hadde omtrent samme løp som nåværende Haakon VIIs gate nord for Klingenberggata.